Savjetovanje s javnošću

2018

PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU ZA 2019 GOD.  [doc]
28.12.2018

2017

IZVJEŠĆE SA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU -Rekonstrukcija javne zgrade- Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja  [docx]
11.10.2017
SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU- IDEJNI PROJEKT ŽUPNA 7 ZAVIČAJNA KUĆA SLANO   [pdf]
02.10.2017
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PROJEKT-REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -ZAVIČAJNA KUĆA  [pdf]
02.10.2017
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU TROŠKOVNIK-REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE -ZAVIČAJNA KUĆA  [xlsx]
02.10.2017
DOKUMENTACIJA O NABAVI u otvorenom postupku male vrijednosti za predmet nabave: REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE- ZAVIČAJNA KUĆA DUBROVAČKOG PRIMORJA  [docx]
02.10.2017
OBRAZAC ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE: Rekonstrukcija javne zgrade- Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja  [docx]
02.10.2017
IZVJEŠĆE SA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU -PRIJEDLOG UGOVORA Rekonstrukcija javne zgrade- Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja  [docx]
02.10.2017
POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: Rekonstrukcija javne zgrade- Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja  [docx]
02.10.2017
ANALIZA TRŽIŠTA-REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE-ZAVIČAJNA KUĆA DUBROVAČKOG PRIMORJA  [pdf]
18.09.2017
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI-2DIO  [doc]
29.08.2017
POZIV ZA SUDJELOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI ZA POSTUPAK NABAVE -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI- 2.dio  [docx]
NACRT DOKUMENTACIJE ZA NABAVU -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI- 2.dio
18.08.2017
POZIV ZA SUDJELOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI ZA POSTUPAK NABAVE -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI- 2.dio  [xls]
TROŠKOVNIK
18.08.2017
POZIV ZA SUDJELOVANJE ZAINTERESURANE JAVNOSTI ZA POSTUPAK NABAVE -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BANIĆI-KRUČICA-SLAĐENOVIĆI- 2.dio  [doc]
18.08.2017
IZVJEŠĆE SAVJETOVANJE SA JAVNOSTI-IZGRADNJA TRGA HRVATSKIH VELIKANA U SLANOMU  [pdf]
31.03.2017
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU - REKONSTRUKCIJA ZAVIČAJNE KUĆE DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
29.03.2017
DOKUMENTACIJA ZA NABAVU REKONSTRUKCIJA ZAVIČAJNE KUĆE DUBROVAČKOG PRIMORJE  [doc]
02.03.2017
Rekonstrukcija javne zgrade Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja - troškovnik (zip)  [zip]
01.03.2017
Rekonstrukcija javne zgrade Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja - projektna dokumentacija (zip)  [zip]
01.03.2017
OBRAZAC ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE: Rekonstrukcija javne zgrade- Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja  [doc]
01.03.2017
Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave: Rekonstrukcija javne zgrade- Zavičajna kuća Dubrovačkog Primorja  [doc]
01.03.2017
Poziv za sudjelovanje zainteresirane javnosti: rekonstrukcija Zavičajne kuće Dubrovačko primorje  [doc]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - troškovnik  [xls]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  [pdf]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - opis  [pdf]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - PROJEKT NAVODNJAVANJA - troškovnik  [xls]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - PROJEKT NAVODNJAVANJA - opis  [pdf]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - PROJEKT NAVODNJAVANJA  [pdf]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ARHITEKTONSKI PROJEKT - troškovnik  [xls]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ARHITEKTONSKI PROJEKT - troškovnik uvod  [pdf]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ARHITEKTONSKI PROJEKT - opis  [pdf]
01.03.2017
TRG HRVATSKIH VELIKANA - ARHITEKTONSKI PROJEKT  [pdf]
01.03.2017
DOKUMENATCIJ ZA NADMETANJE IZGRADNJA TRGA HRVATSKIH VELIKANA SLANO  [doc]
28.02.2017
Poziv za prethodno savjetovanje: izgradnja Trga hrvatskih velikana u Slanome  [doc]
28.02.2017