Urbanistički i prostorni planovi

2023

UPU Banići-Kručica-Slađenovići  [pdf]
16.05.2023
Ciljane Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje (izvornik)  [pdf]
16.05.2023
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje (izvornik)  [pdf]
16.05.2023
UPU TZ i LN Sestrice Odredbe za provođenje  [pdf]
16.05.2023
Izmjene i dopune urbanistickog plana naselja Slano   [pdf]
15.05.2023
DPU POLJE-Slano  [pdf]
12.05.2023

2021

ZAKLJUČAK-PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.  [pdf]
12.04.2021
IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2016-2020  [pdf]
30.03.2021
ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje  [pdf]
19.03.2021

2020

ODLUKA da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš  [pdf]
25.09.2020

2019

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana Općine Dubrovačko preimorje  [pdf]
17.12.2019

2018

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
01.12.2018
Izmjene i dopune urbanistickog plana naselja Slano 2  [pdf]
07.08.2018
IZVJEŠĆE PONOVNA JAVNA RASPRAVA IID UPU SLANO   [pdf]
26.01.2018

2017

IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -ODVODNJA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -ODVODNJA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -STRUJA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -STRUJA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -VODOOPSKRBA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -VODOOPSKRBA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -NAČINI I UVJETI GRADNJE  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -NAČINI I UVJETI GRADNJE  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -ZAŠTITA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -ZAŠTITA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -PROMET  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -PROMET  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -NAMJENA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -NAMJENA  [pdf]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -SAŽETAK  [doc]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -OBRAZLOŽENJE  [doc]
22.11.2017
IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -ODREDBE  [doc]
22.11.2017
OBAVIJEST O PONOVNOM JAVNOJ RASPRAVI- UPU NASELJA SLANO   [doc]
22.11.2017
IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE UPU-A NASELJA SLANO  [pdf]
19.10.2017
Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano  [doc]
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano započet će 25. srpnja 2017 god. Javni uvid trajat će 15 dana, od 25.07.2017 do 08. kolovoza 2017. godine.
24.07.2017
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA SLANO PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU   [pdf]
21.07.2017

2013

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja TZ i LN Sestrice  [doc]
Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., 38/09. 55/11., 90/11 i 50/12) i članka 46. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 11/09 i 2/10) Načelnik Općine Dubrovačko primorje 29. travnja 2013. godine donosi ...
03.05.2013

2012

UPU Banići-Kručica-Slađenovići - namjena površina  [pdf]
17.12.2012
Prostorni plan GP Rudine  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Trnova-Mravinca  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Trnovica  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Lisac, Točionik, Podgora, Čepikuće  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Visočani-Smokovljani  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Ošlje  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Stupa  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Topolo  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Imotica-štedrica  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Doli  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Podimoč-Smokvina  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Kručica-Banići  [pdf]
29.11.2012
Prostorni plan GP Slano  [pdf]
29.11.2012
Prostorni plan GP Majkovi  [pdf]
29.11.2012
Prostorni plan Općine Dubrovačko primorje - Korištenje i namjena površina  [pdf]
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje
29.11.2012