Urbanistički i prostorni planovi

2013

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja TZ i LN Sestrice  [doc]
Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., 38/09. 55/11., 90/11 i 50/12) i članka 46. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 11/09 i 2/10) Načelnik Općine Dubrovačko primorje 29. travnja 2013. godine donosi ...
03.05.2013

2012

UPU Banići-Kručica-Slađenovići - namjena površina  [pdf]
17.12.2012
Prostorni plan GP Rudine  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Trnova-Mravinca  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Trnovica  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Lisac, Točionik, Podgora, Čepikuće  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Visočani-Smokovljani  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Ošlje  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Stupa  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Topolo  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Imotica-štedrica  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Doli  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Podimoč-Smokvina  [pdf]
30.11.2012
Prostorni plan GP Kručica-Banići  [pdf]
29.11.2012
Prostorni plan GP Slano  [pdf]
29.11.2012
Prostorni plan GP Majkovi  [pdf]
29.11.2012
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje (izvornik)  [pdf]
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje (izvornik) - tekstualni dio: odredbe za provođenje
29.11.2012
Prostorni plan Općine Dubrovačko primorje - Korištenje i namjena površina  [pdf]
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubrovačko primorje
29.11.2012