Pristup informacijama

2024

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.god.  [pdf]
01.02.2024

2023

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.god.  [pdf]
19.10.2023
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.god.  [pdf]
19.10.2023
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022.GOD.  [pdf]
01.02.2023

2022

OPĆI UVJETI ISPORUKE I CJENIK ODVODNJE OTPADNIH VODA- DUBROVAČKO PRIMORJE D.O.O.  [pdf]
03.01.2022
OPĆI UVJETI ISPORUKE I CJENIK USLUGE ODVOZA OTPADA- ČISTOĆA DUBROVNIK  [pdf]
03.01.2022
OPĆI UVJETI ISPORUKE I CJENIK VODOVOD DUBROVNIK - VODOOPSKRBA   [pdf]
03.01.2022

2021

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. god.  [csv]
25.01.2021
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. god.  [pdf]
25.01.2021

2019

GODIŠNJE IZVJEŠČE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018 GOD.  [pdf]
30.01.2019

2018

Godišnje izvješće o provedbi ZPPi za 2017.g.  [pdf]
19.02.2018

2016

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  [pdf]
11.11.2016

2014

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  [doc]
Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
03.10.2014
OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA  [doc]
03.10.2014
Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama  [pdf]
Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristp informacijama i ponovnu uporabu informacija kojeg je Općina u obvez voditi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.
03.10.2014