Turizam i gospodarstvo

Turizam

Općina Dubrovačko primorje s punim pravom za sebe kaže da je turistička općina jer već sada, i bez planiranog turističkog razvoja, ima brojne turističke kapacitete u kojima prednjači Slano sa hotelom Admiral, hotelom Osmine, kampiralištima, sobama i apartmanima privatnih iznajmljivača, a sve je više iznajmljivača i u naseljima Majkovi-Ratac, Banići, Smokvina i Doli.

Inače, općina ima sve uvjete za daljnji razvoj turizma: prekrasno pribalje sa lijepim plažama i slikovitim uvalama, čisto more, nedirnutu unutrašnjost sa ljupkim kraškim poljima, malim tradicionalno građenim naseljima kao i bogatstvo marikulture u Bistrini. Osim prirodnim ljepotama, čitavo područje obiluje spomenicima kulture iz svih razdoblja povijesti.

Općina namjerava iskorititi postojeće pretpostavke za daljnji razvoj turizma, te su u priobalju planirane nove turističke zone Rat i Budima kod Banića te Sestrice kod Dola, luke nautičkog turizma, ugostiteljstvo oslonjeno na marikulturu u Bistrini, a u unutrašnjosti se planira razvoj seoskog turizma, golf igrališta na Rudinama, a infrastrukturnu potporu tom razvitku treba dati zračna luka na Lisačkim Rudinama.

Hotel Osmine
Hotel Osmine
Hotel Admiral
Hotel Admiral

Kamenarstvo

Na području općine Dubrovačko primorje postoje znatne zalihe bijelog arhitektonskog kamena izvrsne kvalitete. Na području Visočana već se desetljećima vadi i obrađuje nadaleko poznati visočanski kamen. Sada u Visočanima veoma uspješno posluje kamenolom tvrtke PGM Ragusa, kao i klesarske radionice: Kamen, Stijena, Vrlić III, Primorje, Đanović, Ivo Dender, a u Imotici radionica Đuro Mišković i sinovi.

Na prostoru Mironja posluje kamenolom tehničkog kamena tvrtke GP Dubrovnik.

Klesarska radionica
Klesarska radionica

Marikultura

U uvali Bistrina u Malostonskom kanalu (moru) tradicionalno se proizvode kamenice (lat. Ostrea) vrhunske kakvoće, a Sveučilište Dubrovnik sa svojom tvrkom osnovalo je u Bistrini mrijestilište koje predstavlja jamstvo opstanka malostonske kamenice, te vrhunske gastronomske delikatese.

Marikultura
Marikultura