Javna nabava i ugovori

2023

POZIV ZA DOSTVU PONUDE-ADAPTACIJA NERAZVRSTANIH CESTA SIGNALIZACIJA  [docx]
22.05.2023
POZI ZA DOSTAVUI PONUDE-Izrada projektne dokumentacije za unutarnje uređenje prostora prizemlja i prvog kata zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Slanom  [docx]
22.05.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA  [docx]
25.04.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-ADAPTACIJA NERAZVRSTANE CESTE TOČIONIK  [docx]
19.04.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- IDEJNI I GLAVNO-IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTONSKO –DIZAJNERSKI PROJEKT UREĐENJA POSTAVA I NADZOR IZVOĐENJA POSTAVA NASELJE ČEPIKUĆI  [docx]
29.03.2023
POZIV NA DOSTAVU PONUDA - MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE   [docx]
17.03.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-STRUČNI NADZOR-građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), cesta oko novog hotela u Slanomu- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - dijela p  [docx]
07.03.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -UREĐENJE JAVNE POVRŠINE OKO MARINE SLANO  [docx]
06.03.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE   [docx]
06.02.2023
POZIV ZA DOSTVU PONUDE- ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA   [docx]
02.02.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  [docx]
02.02.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- NERAZVRSTANE CESTE KOŠNJA I ČIŠĆENJE   [docx]
02.02.2023
izjava o sukobu interesa  [docx]
01.02.2023
REGISTAR UGOVORA 2022  [docx]
31.01.2023
EVIDENCIJA NABAVE PROCJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN  [docx]
25.01.2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA  [docx]
17.01.2023

2022

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - OBALNI POJAS SLANO S PROMETNICOM, PLAŽOM I LUKOM OTVORENOM ZA JAVNI PROMET -IDEJNO RJEŠENJE  [docx]
21.11.2022
EVIDENCIJA NABAVE PROCJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN  [docx]
07.11.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE  [docx]
18.10.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ADAPTACIJA NERAZVRSTANIH CESTA  [docx]
19.09.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZGRADNJA CESTA BANIĆI ZEMLJANI RADOVI  [docx]
15.09.2022
POZIV ZA PONUDU -ZAŠTITNA OGRADA NA CESTI KOCELJEVIĆI SA POTREBNIM BETONSKIM RADOVIMA  [docx]
02.08.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE GEODEZIJA  [docx]
01.08.2022
REGISTAR UGOVORA 2022  [docx]
15.07.2022
EVIDENCIJA NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN  [docx]
15.07.2022
IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA AERODROMA LISAČKE RUDINE  [docx]
04.07.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE DAN OPĆINE-DVORANA I USLUGA HRANE I PIĆA  [docx]
06.05.2022
EVIDENCIJA NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN-2022.GOD.  [docx]
04.04.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- RADOVI NA UNAPREĐENJU SUSTAVA ODVODNJE  [docx]
01.04.2022
POJAŠNJENJE NABAVA 32/2022  [pdf]
22.03.2022
POZIV ZA PONUDU ODRŽAVANJE PLAŽA I ČIŠĆENJE PLAŽA  [docx]
15.03.2022
POZIUV ZA DOSTAVU PONUDA-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  [docx]
24.01.2022
POZIV NA DOSTAVU PONUDA-ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA  [doc]
10.01.2022
PLAN NABAVE 2022  [xls]
10.01.2022
Izjava o sukobu interesa  [docx]
04.01.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-KOŠNJA I ČIŠĆENJE  [docx]
03.01.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA- ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  [docx]
03.01.2022
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  [docx]
03.01.2022

2021

Evidencija nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn  [pdf]
10.12.2021
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -UREĐENJE IGRALIŠTA   [docx]
12.11.2021
EVIDENCIJA NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KN  [docx]
19.10.2021
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI   [pdf]
23.09.2021
REGISTAR UGOVORA 2021.GOD.  [docx]
13.07.2021
REGISTAR UGOVORA 2020.GOD.  [docx]
05.03.2021
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROJEKTA DJEČJEG VRTIĆA  [docx]
05.03.2021
UREĐENJE POMORSKOG DOBRA -RADOVI ISKOPA U MORU NANOSA IZ POTOKA U SLANOMU  [pdf]
13.01.2021
UREĐENJE POMORSKOG DOBRA -RADOVI ISKOPA U MORU NANOSA IZ POTOKA U SLANOMU  [docx]
SUKLADNO TROŠKOVNIKU I SKICI
13.01.2021
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PROJEKT CESTA BANIĆI U NASELJU  [docx]
11.01.2021
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PROJEKT CESTA SLANO OKO NOVOG HOTELA  [docx]
11.01.2021
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PROJEKT CESTA BANIĆI ZONA  [docx]
11.01.2021

2020

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- IID PP OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [docx]
24.12.2020
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE- GEODETSKE USLUGE  [docx]
09.11.2020
IZJAVE SUKOB INTERESA JAVNA NABAVA   [pdf]
07.07.2020
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -ADAPTACIJA NERAZVRSTANIH CESTA  [docx]
07.07.2020
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU, DOBAVU I MONTAŽU MONTAŽNE RIBARNICE  [docx]
07.07.2020
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2020-2021   [docx]
21.02.2020
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-SVEČANO OTVORENJA ZAVIČAJNE KUĆE  [docx]
16.01.2020
PLAN NABAVE 2020  [pdf]
07.01.2020

2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -instalacija mreže za softver i priprema za ugradnju multimedije-zavičajna kuća  [docx]
30.12.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-SANACIJA ODVODNJE SLANO - RIVA  [docx]
25.11.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -SOFTVER I SNIMANJE ZA POTREBE POSTAVA ZAVIČAJNE KUĆE DUBROVAČKO PRIMORJE  [docx]
08.11.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -ZBANSTVENO ISTRAŽIVANJE I IZRADA POVIJESNE STUDIJE ZA IZRADU SPOMEN SOBE DOMOVINSKOG RATA U DOMU U ČEPIKUĆIMA  [docx]
24.10.2019
KONZULTANTSKE USLUGE- postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna PP uređenja Općine Dubrovačko primorje na okoliš, sa pripremanjem i/ili izradom prateće dokumentacije  [docx]
18.09.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -NABAVA OPREME URED OPĆINE  [docx]
19.07.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -PROJEKTIRANJE CESTA – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -cesta dio A2 od križanja s B4 do križanja s postojećom nerazvrstanom cestom iza lokacije planiranog mosnog prijelaza na A2, B4 od križanja s A2 do križanja B3, od križanja B4 do posto  [pdf]
05.07.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -PROJEKTIRANJE CESTA – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -cesta dio A2 od križanja s B4 do križanja s postojećom nerazvrstanom cestom iza lokacije planiranog mosnog prijelaza na A2, B4 od križanja s A2 do križanja B3, od križanja B4 do posto  [docx]
05.07.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-NADZOR IZGRADNJE CESTE MARINA SLANO  [docx]
09.05.2019
Adaptacija prostorija Općine  [docx]
08.05.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-GEODETSKE USLUGE  [docx]
11.03.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Izgradnja i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije-Projekt rješenja regulacije prometa -naselje Slano  [pdf]
11.03.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -ADAPTACIJA NERAZVRSTANIH CESTA  [docx]
19.02.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -UREĐENJE POMORSKOG DOBRA-POPRAVAK OBALNOG ZIDA SLANO OSMINE  [docx]
18.02.2019
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA IZGRADNJU "SABIRNA ULICA UZ ZAHVAT MARINE SLANO (PRODUŽETAK OBALE STJEPANA RADIĆA) U OBUHVATU UPU NASELJA SLANO prvi dio TROŠKOVNIK RADOVA "  [xlsx]
22.01.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR II ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE   [doc]
09.01.2019
plan nabave 2019  [xls]
08.01.2019

2018

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA- ULAGANJE U OBJEKTE DJEČJEG VRTIĆA-OKOLIŠ I ZGRADA VRTIĆA  [docx]
28.12.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -NABAVKA VOZILA  [docx]
11.12.2018
ANALIZA TRŽIŠTA IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KOMUNALNOG OTPADA Općine Dubrovačko primorje -dokumentacija dostavlja se   [xls]
Poštovani, U privitku vam dostavljamo troškovnik predviđenih radova kako bi dobili uvid u stanje tržišta za navedene radove i opremanje S poštovanjem,
03.12.2018
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA-POZIV Reciklažno dvorište komunalnog otpada: Troškovnik  [xls]
OVIM POZIVAMO ZAINTERESIRANE DA NAM SE JAVE NA OVAJ POZIV KAKO BI IMALI UVID U TRENUTNO STANJE TRŽIŠTA
26.11.2018
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA-POZIV Reciklažno dvorište komunalnog otpada: Izjava o jamstvenom roku za ponuđenu opremu (obrazac)  [docx]
OVIM POZIVAMO ZAINTERESIRANE DA NAM SE JAVE NA OVAJ POZIV KAKO BI IMALI UVID U TRENUTNO STANJE TRŽIŠTA
26.11.2018
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA -POZIV Reciklažno dvorište komunalnog otpada: Dokumentacija o nabavi  [docx]
OVIM POZIVAMO ZAINTERESIRANE DA NAM SE JAVE NA OVAJ POZIV KAKO BI IMALI UVID U TRENUTNO STANJE TRŽIŠTA
26.11.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-IZRADA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA   [docx]
18.10.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA LIKOVNOG POSTAVA I OPREMANJA INTERJERA ZAVIČAJNE KUĆE U SLANOMU  [docx]
25.09.2018
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA U PROJEKTU „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje“  [pdf]
07.09.2018
SAVJETODAVNE USLUGE ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE I JEDNOSTAVNE NABAVE U PROJEKTU „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje“  [pdf]
05.09.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -USLUGA IZRADE MARKETINŠKOG PLANA I KREIRANJE VIZUALNOG INDENTITETA-ZAVIČAJNA KUĆA SLANO  [docx]
20.08.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE UGRADJA LIFTA ZA INVALIDE I OBNOVA OBORINSKOG KANALA -DOKUMENTACIJA  [docx]
20.08.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE UGRADJA LIFTA ZA INVALIDE I OBNOVA OBORINSKOG KANALA -TROŠKOVNIK  [pdf]
20.08.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE UREĐENJE POMORSKOG DOBRA   [pdf]
15.05.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA RECIKLAŽNO DVORIŠTE-BANIĆI-IZMJENA POZIVA  [pdf]
06.02.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PRIPREMA I VOĐENJE PROJEKTA RECIKLAŽNO DVORIŠTE-BANIĆI  [pdf]
06.02.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 2018-2019  [pdf]
29.01.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU GOTOVOG BETONA I FRAKCIJA 2018  [pdf]
29.01.2018
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU GRAĐEVNOG MATERIJALA 2018  [pdf]
29.01.2018

2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZRADA IZMJENE PROJEKTA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BANIĆI KRUČICA SLAĐENOVIĆI  [pdf]
18.12.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE NA UREĐENJU POTHODNIKA I OBORINSKOG KANALA TROŠKOVNIK RADOVA -PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.  [pdf]
07.11.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE NA UREĐENJU POTHODNIKA I OBORINSKOG KANALA -PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.  [pdf]
07.11.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZGRADNJA PRJEŠAČKOG POD/NADHODNIKA I KANALA OBORINSKE ODVODNJE NA NERAZVRSTANOJ CESTI-TROŠKOVNIK RADOVA  [pdf]
30.10.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE IZGRADNJA PRJEŠAČKOG POD/NADHODNIKA I KANALA OBORINSKE ODVODNJE NA NERAZVRSTANOJ CESTI  [pdf]
30.10.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-PROJEKTANTSKI NADZOR GRADILIŠTA REKONSTRUKCIJA JAVNE ZGRADE-ZAVIČAJNA KUĆA DUBROVAČKOG PRIMORJA  [doc]
22.08.2017
Poziv za dostavu ponuda-održavanje nerazvrstanih cesta  [pdf]
04.08.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - STRUČNI NADZOR GRADILIŠTA NA REKONSTRUKCIJI JAVNE ZGRADE- ZAVIČAJNA KUĆA DUBROVAČKOG PRIMORJA-  [doc]
04.08.2017
STOLARSKI RADOVI OBNOVA DOMA KULTURE ČEPIKUĆI- 1 IZMJENA PRIM KOM DRUŠTVO   [pdf]
26.07.2017
GRAĐEVINSKI RADOVI OBNOVA DOMA KULTURE ČEPIKUĆI- 1 IZMJENA PRIM KOM DRUŠTVO  [pdf]
26.07.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-STOLARSKI RADOVI DOM ČEPIKUĆI PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.   [pdf]
24.07.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-GRAĐEVNI RADOVI DOM ČEPIKUĆI PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.  [pdf]
24.07.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA   [pdf]
29.06.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PROMETNI PROJEKT OPĆINE   [pdf]
29.06.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE OBNOVA DOMA KULTURE ČEPIKUĆI  [pdf]
29.06.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -ČIŠĆENJE I UREĐENJE PLAŽA NA POMORSKOM DOBRU  [pdf]
12.06.2017
POZIV ZA PONUDU CATERING ZA DAN OPĆINE  [pdf]
08.05.2017
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE UREĐENJE PLAŽA   [pdf]
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE UREĐENJE PLAŽA
05.05.2017
SANACIJA SUSTAVA CS RIVA SA PRIPADAJUĆIM CJEVOVODOM  [pdf]
29.03.2017
Poziv na dostavu ponude - Rekonstrukcija crpne stanice Slano 1 sa pripadajućim kolektorom  [pdf]
29.03.2017
Poziv na dostavu ponude - širenje i rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Slano   [doc]
20.03.2017
Plan nabave 2017  [pdf]
17.03.2017
Poziv na dostavu ponude - nabavka kandalabera  [pdf]
17.03.2017
Poziv na dostavu ponude - nabava građevnog materijala za 2017.  [pdf]
07.03.2017
PLAN NABAVE 2017.  [pdf]
24.02.2017
REGISTAR UGOVORA NABAVA 2016  [pdf]
26.01.2017

2016

Dopuna dokumentacije idejno rješenje i izrada postava spomenika Slano - Riva  [pdf]
23.11.2016
NATJEČAJ idejno rješenje i izrada i postava spomenika u Slanomu - Riva   [pdf]
22.11.2016
NATJEČAJ CESTA GROBLJE TRNOVA IZMJENA   [pdf]
22.11.2016
Plan nabave 2016 - izmjena 3  [pdf]
22.11.2016
Natječaj uređenje pomorsko dobro  [pdf]
16.11.2016
Natječaj cesta Trnova  [pdf]
15.11.2016
Plan nabave 2016 - izmjena 2  [pdf]
11.11.2016
Poziv na dostavu ponude - adaptacija ex škole Čepikući  [pdf]
30.08.2016
Poziv na dostavu ponude - nabava izgradnje dijela prometne infrastrukture u poslovnoj zoni Banići  [pdf]
19.07.2016
Poziv na dostavu ponude - održavanje narazvrstanih cesta  [pdf]
28.06.2016
Plan nabave 2016 - izmjena  [pdf]
28.04.2016
Poziv na dostavu ponude - rekonstrukcija i širenje javne rasvjete  [pdf]
28.04.2016
REGISTAR UGOVORA 2015  [pdf]
19.04.2016
Poziv na dostavu ponude - održavanje javne rasvjete 2016./2017. g.  [pdf]
14.03.2016
Registar ugovora za 2015. godinu  [pdf]
10.02.2016
PLAN NABAVE ZA 2016. god.  [pdf]
08.02.2016
Poziv na dostavu ponude - nabava građevnog materijala za 2016.  [pdf]
01.02.2016
Poziv na dostavu ponude - nabava gotovog betona i frakcija pijeska za 2016.  [pdf]
01.02.2016

2015

Poziv na dostavu ponude - obnova/adaptacija domova Čepikuće i Lisac  [doc]
Opis predmeta nabave: obnova/adaptacija doma Čepikuće i Lisac. Procijenjena vrijednost nabave: 480.000,00 kn (bez PDV-a)
29.07.2015

2013

Javna nabava - izjava općine  [doc]
Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE., kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
03.05.2013