Akti Općine

2019

IZJAVA SUKOB INTERESA  [docx]
02.01.2019

2018

POPIS LOKACIJA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA  [docx]
05.06.2018
ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  [docx]
01.06.2018
O D L U K U o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  [docx]
01.06.2018
O D L U K U o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dubrovačko primorje  [docx]
01.06.2018
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 2018-2023  [pdf]
31.05.2018

2017

Pravilnik o jednostavnoj nabavi  [pdf]
22.03.2017

2016

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 2016  [pdf]
02.06.2016

2014

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama dužnosnika i djelatnika  [pdf]
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje
01.10.2014

2008

Statut Općine Dubrovačko Primorje  [doc]
Na temelju članka 8. i članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće općine Dubrovačko primorje na svojoj 9. sjednici održanoj dana 7 .veljače 2006. god. donijelo je
31.01.2008
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje  [doc]
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05 ) i članka . Statuta Općine Dubrovačko primorje ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/01) Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na svojoj 9. sjednici održanoj 7. veljače 2006. godine donijelo je POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje ...
31.01.2008