Akti Općine

2024

Ostalo
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dubrovačko primorje za razdoblje od 2024. do 2028.  [pdf]
30.01.2024
Akti JU Baština DP  [zip]
22.01.2024
AKTI JU BAŠTINA DP  [pdf]
22.01.2024
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA JU BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA  [pdf]
17.01.2024

2023

Odluke i pravilnici
ODLUKA O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U POSLOVNOJ ZONI BANIĆI  [pdf]
08.05.2023
Odluke i pravilnici
Zaključak o suradnji  [pdf]
27.03.2023
Odluke i pravilnici
Odluke o imenovanju Opcinskog izbornog povjerenstva  [docx]
27.03.2023
Odluke i pravilnici
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  [docx]
27.03.2023
Odluke i pravilnici
Odluka o odnosima, pravima i dužnostima privremenog ravnatelja Javne ustanove u kulturi "Baština Dubrovačkog primorja"  [docx]
27.03.2023
Odluke i pravilnici
Odluka o osnivanju odbora za organizaciju proslave dana Opcine  [docx]
27.03.2023
Odluke i pravilnici
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća  [pdf]
28.02.2023
Civilna zaštita i zaštita od požara
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2022.GOD.  [pdf]
28.02.2023
Odluke i pravilnici
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Đonta Doli  [pdf]
28.02.2023
Odluke i pravilnici
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Dubrovačko primorje za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje u 2023.god.  [pdf]
28.02.2023
Ostalo
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske grupe  [pdf]
28.02.2023
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dubrovačko primorje za 2023.god.  [pdf]
15.02.2023
ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA I JEDINSTVENA BAZA NERAZVRSTANIH CESTA   [zip]
04.01.2023

2022

Statut i poslovnik
STATUT OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
24.10.2022
Statut i poslovnik
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE OBJAVLJEN Sl.Glasnik DNŽ 5/22  [pdf]
01.07.2022

2021

Statut i poslovnik
POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [docx]
16.06.2021
Statut i poslovnik
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  [docx]
16.06.2021
Statut i poslovnik
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [docx]
16.06.2021
Statut i poslovnik
STATUT OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [doc]
16.06.2021
Odluke i pravilnici
Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, povećanu pomoć za uzdržavanje, mirovinski dodatak i naknadu za troškove stanovanja iz socijalnog programa Općine Dubrovačko primorje  [pdf]
25.03.2021

2020

Odluke i pravilnici
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019. GODINU  [docx]
16.12.2020
Odluke i pravilnici
Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu  [pdf]
16.12.2020

2019

Ostalo
IZJAVA SUKOB INTERESA  [docx]
02.01.2019

2018

Ostalo
POPIS LOKACIJA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA  [docx]
05.06.2018
Odluke i pravilnici
ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  [docx]
01.06.2018
Odluke i pravilnici
O D L U K U o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  [docx]
01.06.2018
Odluke i pravilnici
O D L U K U o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dubrovačko primorje  [docx]
01.06.2018
Ostalo
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 2018-2023  [pdf]
31.05.2018

2017

Ostalo
Pravilnik o jednostavnoj nabavi  [pdf]
22.03.2017

2016

Ostalo
PLAN PRIJEMA U SLUŽBU 2016  [pdf]
02.06.2016

2014

Ostalo
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama dužnosnika i djelatnika  [pdf]
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje
01.10.2014

2008

Statut i poslovnik
Statut Općine Dubrovačko Primorje  [doc]
Na temelju članka 8. i članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće općine Dubrovačko primorje na svojoj 9. sjednici održanoj dana 7 .veljače 2006. god. donijelo je
31.01.2008
Statut i poslovnik
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje  [doc]
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05 ) i članka . Statuta Općine Dubrovačko primorje ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/01) Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na svojoj 9. sjednici održanoj 7. veljače 2006. godine donijelo je POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje ...
31.01.2008