„Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje“

06.09.2018.

Općina Konavle sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 07.09.2018. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. Nositelj projekta je Općina Konavle, dok su sunositelji projekta Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje.

Projekt se provodi na području općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje te obuhvaća 10 izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se postići podizanje razine svijesti stanovnika triju općina o odgovornom postupanju s otpadom.

Specifični cilj projekta je izgradnja svijesti stanovnika općina Konavle, Župe dubrovačke i Dubrovačkog primorja o važnosti odgovornog postupanju s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Opći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.

Rezultat provedenih aktivnosti biti će educirano i informirano stanovništvo općina uključenih u projekt o važnosti održivog gospodarenja otpadom i njihovoj ulozi u njemu, o načinima i mogućnostima odvajanja otpada, kućnog kompostiranja te ponovne uporabe predmeta.

  • Ukupna vrijednost projekta: 511.955,99 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 435.162,58 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: od 31.07.2018. do 31.03.2020.
  • Kontakt osoba: Perica Pušić,

„Reciklažno dvorište komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje“

05.09.2018.

Općina Dubrovačko primorje sa zadovoljstvom objavljuje da je, dana 04.09.2018., potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Reciklažno dvorište komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje“, sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“.

Svrha ovog projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području Općine Dubrovačko primorje. Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta uz provedbu edukativnih aktivnosti.

Cilj projekta je uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta za područje općine Dubrovačko primorje te podizanje razine svijesti stanovništva općine Dubrovačko primorje o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta.

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.

Rezultati provedenih aktivnosti bit će izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište pravovremeno stavljeno u funkciju te educirano i informirano stanovništvo o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima.

  • Ukupna vrijednost projekta: 4.528.378,19 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 3.229.554,33 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: od 06.08.2018. do 10.09.2020.
  • Kontakt osoba: Ivo Kola,