Ustrojstvo Općine Dubrovačko primorje

Općina Dubrovačko primorje je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu unapređenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.


Općinska tijela

Prema statutu Općine Dubrovačko primorje tijela Općine su:

 1. Općinsko vijeće

  Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Čini ga 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona.

 2. Općinski načelnik

  Općinski načelnik zastupa Općinu, svoju dužnost obavlja profesionalno, rukovodi radom Općinskog poglavarstva i za svoj rad je odgovoran Općinskom vijeću.

Članovi Općinskog vijeća

Ivo Lobrović HDZ

predsjednik Općinskog vijeća
Zabrežje 10, Majkovi, 20232 Slano

Luka Mihović HDZ

zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Banići 23, Banići, 20232 Slano

Pero Maškarić DDS

zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
Dolina 1, Smokovljani, 20230 Ston

Petar Kovačević HDZ

Općinski vijećnik
Grgurići 36, Slano, 20232 Slano

Ivica Konsuo HDZ

Općinski vijećnik
Topolo 26, Topolo, 20205 Topolo

Ivo Matković HDZ

Općinski vijećnik
Stupa 4, Stupa, 20205 Topolo

Antun Mage HDZ

Općinski vijećnik
Ploča 1, Doli, 20230 Ston

Antun Kraljić DDS

Općinski vijećnik
Banja 64, Slano, 20232 Slano

Drago Kralj DDS

Općinski vijećnik
Obala Ohmučevića 20, Slano, 20232 Slano

Nedjeljko Kmetović HNS-HSS-SDP-SHUS

Općinski vijećnik
Banići 34/A, Banići, 20232 Slano

Boris Papac HNS-HSS-SDP-SHUS

Općinski vijećnik
Put kroz polje 2, Slano, 20232 Slano

Općinski načelnik

Nikola Knežić

Nikola Knežić HDZ

Načelnik
Postranje 1, 20232 Slano

Ivica Vrlić HDZ

zamjenik načelnika
Donje selo 2, Visočani, 20230 Doli

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Na području Općine Dubrovačko primorje postoji 16 mjesnih odbora:

 • MO SLANO
 • MO BANIĆI
 • MO MAJKOVI
 • MO VISOČANI
 • MO TOPOLO
 • MO OŠLJE
 • MO DOLI
 • MO IMOTICA
 • MO ŠTEDRICA
 • MO STUPA
 • MO SMOKOVLJANI
 • MO PODIMOČ
 • MO LISAC
 • MO TOČIONIK
 • MO ČEPIKUĆE
 • MO TRNOVICA

Grb i zastava Općine

Općina Dubrovačko primorje - grb

Grb

PDF
Općina Dubrovačko primorje - gonfalon

Gonfalon

PDF
Općina Dubrovačko primorje - zastava

Zastava

PDF