Ustrojstvo Općine Dubrovačko primorje

Općina Dubrovačko primorje je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu unapređenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.


Općinska tijela

Prema statutu Općine Dubrovačko primorje tijela Općine su:

 1. Općinsko vijeće

  Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Čini ga 9 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona.

 2. Općinski načelnik

  Općinski načelnik zastupa Općinu, svoju dužnost obavlja profesionalno, rukovodi radom Općine.

Članovi Općinskog vijeća

Zdenko Perušina DDS

predsjednik Općinskog vijeća

Petar Kovačević HDZ

potpredsjednik Općinskog vijeća

Petar Lončar Kandidacijska lista grupe birača

potpredsjednik Općinskog vijeća

Ivo Lobrović HDZ

Općinski vijećnik

Antun Mage HDZ

Općinski vijećnik

Vlaho Čikato HDZ

Općinski vijećnik

Vlaho Mozara Kandidacijska lista grupe birača

Općinski vijećnik

Pero Jemin Kandidacijska lista grupe birača

Općinski vijećnik

Ivona Svilarić Kandidacijska lista grupe birača

Općinski vijećnik

Općinski načelnik

Nikola Knežić

Nikola Knežić HDZ

Načelnik
Postranje 1, 20232 Slano

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Na području Općine Dubrovačko primorje Statutom Općine ustrojeno je 8 mjesnih odbora.

 • MO Banići
 • MO Čepikuće-Lisac-Trnovica-Podimoč-Točionik
 • MO Doli
 • MO Topolo-Imotica-Štedrica
 • MO Majkovi
 • MO Ošlje-Stupa
 • MO Slano
 • MO Visočani-Smokovljani

Zbog preustroja mjesnih odbora u tijeku je postupak pripreme za organiziranje izbora za vijeća mjesnih odbora.


Grb i zastava Općine

Općina Dubrovačko primorje - grb

Grb

PDF
Općina Dubrovačko primorje - gonfalon

Gonfalon

PDF
Općina Dubrovačko primorje - zastava

Zastava

PDF