Izjava o digitalnoj pristupačnosti


Općina Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano, OIB: 32333978490 (dalje u tekstu: Općina) obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.dubrovackoprimorje.hr.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.dubrovackoprimorje.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja zbog dolje navedenih nesukladnosti.

Nepristupačni sadržaj:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise.

Priprema izjave o digitalnoj pristupačnosti:

Ova Izjava pripremljena je dana 14.09.2020. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Dubrovačko primorje te uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Ova Izjava posljednji je put revidirana dana 18.09.2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Općinu ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati:

  • elektroničkom poštom na:
  • telefonom na broj: +385 20 871 197 ili
  • poštom na adresu: Općina Dubrovačko primorje, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano.

Općina će odgovorit u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili će u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje (web stranica www.pristupinfo.hr).

  • putem elektroničke pošte:
  • telefonom na broj +385 1 2099 115 ili
  • poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.