EU projekt:

„Reciklažno dvorište komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje“


25.09.2018.

Općina Dubrovačko primorje sa zadovoljstvom objavljuje da je, dana 04.09.2018., potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Reciklažno dvorište komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje“, sukladno Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“.

Svrha ovog projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području Općine Dubrovačko primorje. Najvažniji dio projekta je izgradnja i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta uz provedbu edukativnih aktivnosti.

Cilj projekta je uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta za područje općine Dubrovačko primorje te podizanje razine svijesti stanovništva općine Dubrovačko primorje o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta.

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.

Rezultati provedenih aktivnosti bit će izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište pravovremeno stavljeno u funkciju te educirano i informirano stanovništvo o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima.

  • Ukupna vrijednost projekta: 4.528.378,19 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 3.229.554,33 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: od 06.08.2018. do 10.09.2020.
  • Kontakt osoba: Ivo Kola,