Proračun i izvještaji

2017

NACRT PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018 GOD.   [pdf]
15.11.2017
KONSOLIDIRANI PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2017  [pdf]
23.08.2017
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2017 GOD.   [pdf]
23.08.2017
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
14.07.2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica 1. siječanj - 31. prosinac 2016.  [pdf]
07.03.2017
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (obrazac - RAS od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
07.03.2017
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (obrazac PVRIO od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
07.03.2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica 1. siječanj - 31. prosinac 2016.  [pdf]
24.02.2017
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (obrazac - RAS od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
24.02.2017
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (obrazac PVRIO od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
24.02.2017
Izvještaj o obvezama - stanje na dan 31. prosinca 2016.  [pdf]
24.02.2017
BILANCA - stanje na dan 31. prosinca 2016.  [pdf]
24.02.2017
Izmjene i dopune proračuna opći dio za 2016/5 u 2016/6  [pdf]
17.01.2017
Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2017. g. s projekcijama za 2018.-2019.  [pdf]
17.01.2017

2016

NACRT PRORAČUNA ZA 2017 GOD   [pdf]
19.12.2016
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. g.  [pdf]
14.10.2016
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2015. g.  [pdf]
14.10.2016
Odluka o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2016. g.  [pdf]
11.08.2016
Bilješke uz financijsko izvješće za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2015 .godine  [pdf]
16.02.2016
BILANCA na dan 31.12.2015.  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA od 01.10.-31.12.2015.  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (obrazac PRRAS od 01.01.-31.12.2015.)  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ( obrazac PVRIO od 01.01.-31.12.2015.)  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (obrazac - RAS od 01.01.-31.12.2015.)  [pdf]
16.02.2016
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica  [pdf]
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.
16.02.2016
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Predškolska ustanova Dječji vrtić SLANO  [pdf]
08.02.2016
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Javna vatrogasna postrojba Dubrovačko primorje  [pdf]
08.02.2016
Proračun općine Dubrovačko primorje za 2016. godinu sa projekcijama na 2017. i 2018.  [pdf]
11.01.2016
Izmjene i dopune proračuna opći dio iz 2015/3 u 2015/4  [pdf]
11.01.2016