Proračun i izvještaji

2021

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021.  [docx]
23.09.2021
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. god.  [docx]
06.04.2021
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu  [docx]
06.04.2021
Izmjene i dopune proračuna Općine Dubrovačko primorje 2021/1 u 2021/2  [docx]
06.04.2021
Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika  [docx]
06.04.2021
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. god.  [doc]
06.04.2021
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  [doc]
26.02.2021
POTVRDA FINE-KONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DUBROVAČKOPRIMORJE ZA 2020.GODINU  [pdf]
26.02.2021
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2020  [xls]
26.02.2021
SPONZORSTVA I DONACIJE U 2020.GOD.  [xlsx]
25.02.2021
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GOD.  [doc]
19.02.2021
POTVRDA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020.GOD.-FINA  [xls]
19.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.  [xls]
19.02.2021
REDOVNO FINANCIRANJE STRANAKA I VIJEĆNIKA U PREDSTAVNIČKOM TIJELU 2020  [docx]
15.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE (POTVRDA FINE)  [pdf]
08.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO  [xls]
08.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO (BILJEŠKE)  [pdf]
08.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO (POTVRDA FINA)  [pdf]
08.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE (BILJEŠKE)  [pdf]
08.02.2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GOD.- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE  [xls]
08.02.2021

2020

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2021. - 2023. GOD.  [docx]
29.12.2020
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2021. GODINU  [doc]
29.12.2020
PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2021.-2023. GODINU  [docx]
29.12.2020
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2020. GODINU  [doc]
29.12.2020
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2020/5 U 2020/6  [docx]
29.12.2020
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2020. GODINU  [pdf]
03.09.2020
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2020/4 U 2020/5  [pdf]
19.06.2020
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2020. GOD.   [pdf]
19.06.2020
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019. GODINU  [pdf]
19.06.2020
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2020/3 U 2020/4  [doc]
01.04.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE-(POTVRDA FINA)  [pdf]
28.02.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE-(BILJEŠKE)  [pdf]
28.02.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO- (POTVRDA FINA)  [pdf]
28.02.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO(BILJEŠKE)  [pdf]
28.02.2020
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GOD.  [pdf]
27.02.2020
POTVRDA UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GOD.  [pdf]
27.02.2020
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019. GOD.  [xls]
27.02.2020
POTVRDA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 GODINU-REVIZIJA  [pdf]
25.02.2020
POTVRDA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 GODINU-FINA  [pdf]
25.02.2020
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 GODINU  [pdf]
25.02.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 GODINU  [xls]
25.02.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO  [xls]
13.02.2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.GOD-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE  [xls]
13.02.2020
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019 GOD.  [pdf]
03.01.2020
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020 GOD.  [pdf]
03.01.2020
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019 GOD.   [pdf]
03.01.2020
PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2020 GOD. SA PROJEKCIJAMA  [pdf]
03.01.2020

2019

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2020 SA PROJEKCIJAMA  [pdf]
15.11.2019
NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2020  [pdf]
15.11.2019
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019.GODINU  [pdf]
04.09.2019
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2019/2 U 2019/3  [pdf]
04.09.2019
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2019/1 U 2019/2  [pdf]
08.05.2019
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018.GODINU  [pdf]
08.05.2019
SPONZORSTVA I DONACIJE U 2018.GODINI  [xlsx]
01.03.2019
POTVRDA UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU  [pdf]
28.02.2019
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018.GODINU  [xls]
28.02.2019
BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU  [pdf]
28.02.2019
POTVRDA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU-OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
20.02.2019
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU-OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
20.02.2019
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU- OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE  [xls]
20.02.2019
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.- PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO  [xls]
05.02.2019
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU-PREDŠKOLASKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO  [pdf]
05.02.2019
POTVRDA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU-PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO  [pdf]
05.02.2019
POTVRDA UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
05.02.2019
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
05.02.2019
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DUBROVAČKO PRIMORJE  [xls]
05.02.2019

2018

PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019 GOD SA PROJEKCIJAMA  [pdf]
31.12.2018
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2019 GOD.  [pdf]
31.12.2018
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018 GOD.  [pdf]
31.12.2018
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2018-4 U 2018-5  [pdf]
31.12.2018
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018/3 u 2018/4  [pdf]
30.10.2018
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu  [pdf]
30.10.2018
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2017 GOD.  [pdf]
17.05.2018
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2018/2 U 2018/3  [pdf]
17.05.2018
Financijsko izvješće Općine Dubrovačko primorje za 2017.g. - Konsolidacija  [xls]
28.02.2018
potvrda - Fina  [pdf]
28.02.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE -FIN IZVJEŠĆE  [pdf]
15.02.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE - BILJEŠKE  [pdf]
15.02.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE IZVJEŠĆE  [xls]
15.02.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. JVP DUBROVAČKO PRIMORJE BILJEŠKE  [pdf]
31.01.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. PU DJEČJI VRTIĆ- PRORAČUN  [xls]
31.01.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. PU DJEČJI VRTIĆ-POTVRDA FINA  [pdf]
31.01.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. PU DJEČJI VRTIĆ- BILJEŠKE  [pdf]
31.01.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. JVP DUBROVAČKO PRIMORJE -PRORAČUN  [xls]
31.01.2018
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017 GOD. JVP DUBROVAČKO PRIMORJE -POTVRDA   [pdf]
31.01.2018

2017

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018 GOD.   [pdf]
29.12.2017
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2017 GOD.  [pdf]
29.12.2017
PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018 GOD.   [pdf]
29.12.2017
NACRT PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2018 GOD.   [pdf]
15.11.2017
KONSOLIDIRANI PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE 2017  [pdf]
23.08.2017
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2017 GOD.   [pdf]
23.08.2017
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE  [pdf]
14.07.2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica 1. siječanj - 31. prosinac 2016.  [pdf]
07.03.2017
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (obrazac - RAS od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
07.03.2017
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (obrazac PVRIO od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
07.03.2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica 1. siječanj - 31. prosinac 2016.  [pdf]
24.02.2017
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (obrazac - RAS od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
24.02.2017
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (obrazac PVRIO od 01.01.-31.12.2016.)  [pdf]
24.02.2017
Izvještaj o obvezama - stanje na dan 31. prosinca 2016.  [pdf]
24.02.2017
BILANCA - stanje na dan 31. prosinca 2016.  [pdf]
24.02.2017
Izmjene i dopune proračuna opći dio za 2016/5 u 2016/6  [pdf]
17.01.2017
Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2017. g. s projekcijama za 2018.-2019.  [pdf]
17.01.2017

2016

NACRT PRORAČUNA ZA 2017 GOD   [pdf]
19.12.2016
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. g.  [pdf]
14.10.2016
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2015. g.  [pdf]
14.10.2016
Odluka o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2016. g.  [pdf]
11.08.2016
Bilješke uz financijsko izvješće za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2015 .godine  [pdf]
16.02.2016
BILANCA na dan 31.12.2015.  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA od 01.10.-31.12.2015.  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (obrazac PRRAS od 01.01.-31.12.2015.)  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ( obrazac PVRIO od 01.01.-31.12.2015.)  [pdf]
16.02.2016
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (obrazac - RAS od 01.01.-31.12.2015.)  [pdf]
16.02.2016
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Referentna stranica  [pdf]
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.
16.02.2016
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Predškolska ustanova Dječji vrtić SLANO  [pdf]
08.02.2016
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Javna vatrogasna postrojba Dubrovačko primorje  [pdf]
08.02.2016
Proračun općine Dubrovačko primorje za 2016. godinu sa projekcijama na 2017. i 2018.  [pdf]
11.01.2016
Izmjene i dopune proračuna opći dio iz 2015/3 u 2015/4  [pdf]
11.01.2016