Mjesta općine Dubrovačko primorje

U općini Dubrovačko primorje nalazi se 20 samostalnih naselja s oko stotinjak postojećih ili napuštenih zaselaka ili dijelova naselja. Dio naselja je smješten na samoj obali ili u priobalnom području, okupljeni oko pojedinih uvala i drugih podobnih lokaliteta, npr. oko plodnog zemljišta, vrela i sl. (Majkovi-Ratac, Slano, Kručica, Banići i Doli). Ostala samostalna naselja su razmještena u dubini Primorja, podignuta oko plodnog zemljišta, uz ceste ili na nekom drugom prikladnom mjestu. Veća su naselja u zapadnom dijelu Topolo, Štedrica, Imotica, Visočani, Smokovljani, Stupa i Ošlje, a u istočnom dijelu Čepikuće, Lisac, Podimoč,Točionik, Trnovica, Mravinca, Trnova i Majkovi.


Slano

Slano

Klikni za povećanje

Map

Na području ove Općine svojim značenjem se ističe najveće i najvažnije naselje SLANO, tradicionalno lokalno a često i općinsko središte ili lučko i razvojno središte, u kojem su zastupljene i stalno se razvijaju gospodarske i središnje uslužne funkcije potrebne u svakodnevnom životu stanovnicima okolnih 20-tak samostalnih naselja (s ukupno više od 2.000 stanovnika, od kojih se polovica nalazi u bližim okolnim priobalnim naseljima), gdje dijelom svojih uslužnih funkcija služi turistima i posjetiteljima ovog dijela Dubrovačkog turističkog područja (Dubrovačke rivijere), te tranzitnim putnicima. Tradicionalno mu gravitiraju i stanovnici petnaestak naselja u neposrednom zaleđu, sastavnom dijelu općine Dubrovačko primorje, a dijelom i stanovnicima susjedne Hercegovine s kojima je povezan državnim, županijskim i lokalnim cestama. Udaljen je 30 km prema sjeverozapadu od županijskog središta Dubrovnika.

Slano se nalazi uvučeno u prostranoj i prekrasnoj istoimenoj uvali, potopljenoj udolini, 2 km dugoj i 1 km širokoj, nasuprot otoku Šipanu, od kojeg ga dijeli Koločepski kanal, širok oko 1 Nm. Dubine u sredini uvale dosežu 20 - 30, pa i više metara, a uz zidanu obalu u luci more je duboko 2,6 m. Slano je atraktivno zbog brojnih šljunčanih plaža, bujne vegetacije i ugodne klime. Ranije je parobrodarskim linijama redovito bilo povezano s Dubrovnikom i Korčulom, ali i s drugim malim lukama - pristaništima u Dubrovačkom primorju i na poluotoku Pelješcu (Zaton, Orašac, Trsteno, Doli, Ston i dr.). Moguće su brodske veze sa susjednim otocima, odnosno lukama u ovom širem području (Šipan, Mljet i dr.). Uvala je idealno sklonište za brodove i brodice, zaštićena od svih vjetrova.

Slano obuhvaća ranije samostalna naselja Banju i Grguriće s dijelovima naselja Koceljevići i Slađenovići, ali i bivše dijelove - zaselke ovog središnjeg samostalnog naselja Barbijerići, Jasenje, Kovačev Brijeg, Lovči Luka, Onoselje, Postranje i Radovčići. Danas je to jedinstveno i funkcionalno povezano samostalno naselje rasprostrto na površini od 12,30 km2, pa mu je zato i veća gustoća naseljenosti (44,88 st/km2).

Područje Slanoga bilo je naseljeno već u pretpovijesno doba (ostaci kasteljera i gomila na obližnjim brdima)i u antici (rimski kastrum na brdu Gradina, starokršćanski sarkofazi, danas pred franjevačkom crkvom). Dubrovčani su stekli Slano 1399. godine. Ondje je bilo sjedište kneza - knežev dvor,( XV st.). U blizini je ljetnikovac obitelji Ohmučevića. (XVIII st.) Franjevački samostan i crkva Sv. Jeronima sagrađeni su u XIV st, crkva dograđena u XVI. stoljeću (na glavnom oltaru se nalazi poliptih Lovre Dobričevića). Župna crkva Sv. , ali unutar šireg područja naselja još se nalaze između Slanog i Banje kapela Gospe od Karmena s grobištem, te crkva Sv. Roka u Grgurićima i kapelica Sv. Ivana u Slađenovićima.

Gospodarstvo se temelji na turizmu hoteli ( "Admiral" (550 kreveta) i "Osmine" (340 kreveta), porušeni u Domovinskom ratu, sada su obnovljeni, te ostali komplementarni smještajni objekti: privatne sobe, apartmani, kuće za odmor i rekreaciju, kampovi i drugi sadržaji) , poljodjelstvu (maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, skupljanje ljekovitog i aromatskog bilja: kadulja, lovor, pelin i dr.), ribarstvu (1956. godine u Slanomu izgrađena tvornica za preradu ribe u kojoj se godišnje proizvodilo oko 150 tona ribljih konzervi). Osim toga, Slanomu se nalaze i djeluju brojne druge uslužne funkcije i sadržaji koje pripadaju trgovinskim, obrtničkim, komunalnim, financijskim, upravnim, obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, športskim i drugim djelatnostima općinskog i lokalnog značenja.


Banići

Banići

Klikni za povećanje

Map

Banići je samostalno naselje, 4 km udaljeno prema sjeverozapadu od općinskog središta Slano, pa je zato s njime u najužoj prostornoj i funkcionalnoj vezi, dok je od županijskog središta Dubrovnik udaljeno 34 km. Nalazi se u uvali i iznad uvale Janska. Danas Jadranska turistička cesta neprirodno dijeli mjesto na dva dijela. Prosječna gustoća naseljenosti naselja Banići i Kručica je 45,85 st/km2, , najviša u ovoj općini (2001. g). To je naselje s nekoliko slabo istaknutih zaselaka (Gornje selo, Donje selo, Jansko, Nenkovići i Prestranj), Luka otvorena za javni promet "Janska", je luka lokalnog značaja, u koju mogu pristati brodovi do 4 metra gaza, nalazi se u naselju Kručica, ali jednako tako čini funkcionalnu cjelinu i naselja Banići, na način da se ta dva naselja u toj luci dodiruju i spajaju. Gospodarska osnova naselja su: poljodjelstvo, ribarstvo i turizam. To je potencijalno najozbilnije i najperspektivnije područje za razvitak gospodarstva u Općini. Na zapadnom dijelu naselja razvija se poslovna zona na površini od 30 ha, a na jugozapadnom dijelu ( predio rta Rat i uvale Budima predviđene su turističke zone ukupne površine 48 ha i 3900 ležaja. U istoimenoj župi, osnovanoj 1771. godine, župna crkva Sv. Marije Mandaljene (Magdalene) zaštićeni je spomenik kulture, izgrađena je 1600. godine, a obnovljena 1933. godine. Tijekom Domovinskog rata (studeni/prosinac 1991. godine) župni dvor i župna crkva su teško oštećeni.


Kručica

Kručica

Klikni za povećanje

Map

Kručica je samostalno naselje smješteno na obali između općinskog središta –Slano na istoku i naselja Banići na zapadu, Naselje je smješteno uz dvije ulice: Lovornu i Ulicu Nikole Božidarevića (poznati slikar rođen u Kručici). U sklopu naselja je i luka otvorena za javni promet "Janska", u koju pristaju brodovi do 4 metra gaza. U toj luci se naselja Kručica i Banići dodiruju i spajaju. Naseljeno od prapovijesnog vremena, što potvrđuju arheološki lokaliteti. Gospodarska osnova su tradicionalno maslinarstvo i ribarstvo te turizam. Tu se nalazi crkva "Svi Sveti" i vrlo staro groblje.


Doli

Doli

Klikni za povećanje

Map

Doli je samostalno naselje na sjeverozapadnoj obali Koločepskog kanala i priobalnog područja u općini Dubrovačko primorje, između općinskih središta Stona i Slano (podjednaka udaljenost od po 10 km). Prostire se na 14,02 km2 površine oko dijela duge kraške udoline između uvale Doli i uvale Kuti u Malostonskom kanalu sa središtem na 149 m nadmorske visine. Prosječna gustoća naseljenosti je 14,76 st/km2 (2001.g.). Uz istoimeno samostalno naselje, koje se sastoji iz zaselaka Butori, Doli, Glunčići, Grgovići, Na moru, Ogreste i Petrovići, obuhvaća i ranije samostalno naselje Đonta Doli s njezinim zaselcima Đonta Doli, Kobile, Konjusi i Zabrežje. U uvali Doli postoji mali zidani lukobran, uz koji je dubina 2,5-3 m. Ranije je brodskim vezama bilo povezano sa Stonom, Slanim i Dubrovnikom (Gruž). Kroz dio naselja prolazi Jadranska turistička cesta s kojom je od Dubrovnika udaljeno 40 km. Doli se spominju u XV. stoljeću. Pripadaju župi Sv.Petra i Pavla, čija se crkva nalazi u susjednom naselju Zaton Doli (općina Ston). U dijelu naselja Đonta Doli nalazi se crkva Velike Gospe iz XVI. stoljeća oko koje se nalaze ornamentirani stećci. U sastavu naselja je četverokutna kula u sklopu gospodarskog kompleksa Milić, ostatak nekad utvrđenog ladanjsko–gospodarskog kompleksa. Ruralno graditeljstvo karakteriziraju lokalne posebnosti (zatvoreni zdenci i dr.). Gospodarska osnova naselja su: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ugostiteljstvo (konoba), obrt-promet (brodarska i pomorska agencija - brodoprijevoz, autoprijevoz), poštanski ured i ATC, Veterinarska ambulanta, Zaklada braće Nikole i Miha Mihanovića, zgrada stare područne osnovne škole, dok su ranije u zaselku Na moru još bili pogoni za čišćenje, preradu i pakiranje školjaka (dagnji) i destilerija eteričnih ulja, koji više ne rade.


Majkovi

Majkovi

Klikni za povećanje

Map

Majkovi su samostalno naselje u jugoistočnom dijelu priobalnog područja općine Dubrovačko primorje. Prostire se na površini od 28,76 km2 i to od mora (Ratac) do iznad 300 m nadmorske visine, obuhvaćajući ranija samostalna naselja Donji i Gornji Majkovi sa zaselcima Donji Majkovi, Grbljava, Kunja Ljut-Sjekavica, Podosojnik, Rajkovići, Gornji Majkovi, Drvenik, Kovačići, Prljevići, Prodanići i Rožetići. Kroz taj prostor prolaze uz obalu Jadranska turistička cesta, a kroz gornji dio naselja stara županijska cesta Metković - Dubrovnik (Ž6228). Udaljeni su od Slanog 3 - 6 km, a od Dubrovnika 25 - 30 km. U Majkovima se nalaze crkve, crkvice i kapele Sv. Petra, Sv. Liberana, Sv. Ilije i dr. U naselju se nalaze Rk župni ured, zgrada stare područne osnovne škole, Dobrotvorna udruga žena, Udruga mladeži, Pčelarsko društvo "Dubrovačko primorje", KGM, klesarska radionica - Ratac.


Čepikuće

Čepikuće

Klikni za povećanje

Map

Čepikuće je samostalno naselje na 243 m nadmorske visine. Nalazi se na lokalnoj cesti L69042 Čepikuće - Trnovica, 9 km sjeverozapadno od općinskog središta Slano, a udaljeno je od Dubrovnika oko 45 km. Prostire se na površini od 8,19 km2, obuhvaća i bivše dijelove naselja Bržići i Radnići. Prosječnu gustoću naseljenosti od 11,60 st/km2 (2001.g.). U naselju su sačuvane obrambene građevine, kao Pasarićeva kula s cisternom i sklop kuća Andrijaševića s kulom izvidnicom. U crkvi Sv. Martina ima ostataka starokršćanske arhitekture. Kraj crkve Sv. Roka je u stijeni isklesan natpis bosančicom, koji spominje kugu iz 1616. godine. Na tri mjesta u naselju nalaze se skupine stećaka. Jako stradalo zbog agresije neprijatelja tijekom Domovinskog rata i napada iz pravca Trebimlje (BiH). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i turizam.


Lisac

Lisac

Klikni za povećanje

Map

Lisac je samostalno naselje na 225 m nadmorske visine, udaljeno 11 km sjeverozapadno od općinskog središta Slano i oko 48 km od županijskog i regionalnog središta Dubrovnika. Nalazi se na lokalnoj cesti L69043 Mravnica - Čepikuće - Lisac - Rudine. Prostire se na 6,98 km2 površini. Sastoji se iz dva zaselka: Kotezi i Lisac, ali unutar naselja su se nalazili i bivši zaselci Đuran i Vojvoda, Glumci, Jarak, Rudine i Vidovići. Središte Rk župe, osnovane u XVII. stoljeću, koja pokriva cijelo istočno područje zaleđa u ovoj općini, s župnim uredom i župnom crkvom Gospe od Rozarija, izgrađenom 1611. godine, a obnovljenom 1955. godine te ponovno nakon razaranja u Domovinskom ratu. Gospodarsku osnovu čine poljodjelstvo i vinogradarstvo vezani za plodno polje, stočarstvo i obrt.


Topolo

Topolo

Klikni za povećanje

Map

Topolo je samostalno naselje sastavljeno od zaselaka Klačina i Topolo te bivšeg zaselka Matići. Smješteno je iznad plodnog polja na više od 300 m nadmorske visine. Lokalnom cestom je vezano na županijsku cestu Ž6228 Metković - Dubrovnik, prometnu okosnicu ovog područja. Udaljeno je od općinskog središta Slano 28 km, a od županijskog središta Dubrovnika 65 km. Topolo, površine 17,50 km2, zajedno s naseljem Štedrica, ima prosječnu gustoću naseljenosti od 12,17 st/km2 (2001.g.). Gospodarsku osnovu čine: poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo, ali i još neke funkcije: Rk župa, župni ured i župna crkva Male Gospe, poštanski ured i ATC, Šumsko gospodarstvo Dalmacije, Boćarsko društvo Topolo, nekoliko tvrtki za proizvodnju, ribarstvo, trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i posrednićke usluge.


Ošlje

Ošlje

Klikni za povećanje

Map

Ošlje je samostalno naselje sastavljeno od zaselaka Gorica, Gornje selo, Milovčići, Ošlje, Podorah, Sridselo, Živa i Živanovići te bivših zaselaka Bašić, Butjerović, Gale, Kunići i Pod stražom. Smjestilo se u neposrednoj blizini županijske ceste Ž6228 Metković - Dubrovnik, udaljeno je 16 km sjeverozapadno od općinskog središta Slano i 53 km od županijskog središta Dubrovnik. Na površini naselja od 17,90 km2 ima prosječnu gustoću naseljenosti od 5,36 st/km2 (2001.g.). Spominje ga prvi put Konstantin Porfirogenet u X. stoljeću (Josle). Na lokalitetu Bijela lokva nalaze se ruševine važne rano hrvatske crkve osmerostrane osnove s razvijenim predvorjem tipa westwerka, jedinstvena oblika i odlične gradnje. Gospodarska osnova je vezana za polje i brdske pašnjake, kao i kod drugih okolnih naselja: poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstfvo, a od drugih funkcija još Matični ured za zapadno područje zaleđa, Rk župa, župni ured i župna crkva Sv. Roka, zgrada stare područne osnovne škole, Sportsko društvo "Croatia" i drugo.


Smokovljani

Smokovljani

Klikni za povećanje

Map

Smokovljani su samostalno naselje sastavljeno od sljedećih zaselaka: Dolina, Polje, Smokovljani, Smokovljanske Rudine, Tunjica i Zabrežje te od bivših zaselaka: Bendeviš, Lepeš, Maškarić, Mjenovići, Nikić, Oblizalo, Pribisalić, Slade i Tvrdiša. Vezani su za županijsku cestu Ž6228 Metković - Dubrovnik, a udaljeni su od općinskog središta Slano 13 km i od županijskog središta Dubrovnik 50 km. Na površini naselja od 15,35 km2 gustoća naseljenosti je 6,58 st/km2 (2001. g.). Gospodarsku osnovu čini: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i kamenarstvo. Od ostalih funkcija ima Rk župa, župni ured i župna crkva, Osnovna škola Primorje, Nogometni klub "Dubrovačko primorje", tvrtka za poljodjelstvo, građevinarstvo i trgovin,. Ranije velika hala za s pogonom za obradu kamena.


Visočani

Visočani

Klikni za povećanje

Map

Visočani su samostalno naselje, koje se sastoji iz zaselaka Branilovići, Ivaniševići, Kikilji i Visočani, odnosno Donji i Gornji Visočani. Nalazi se nedaleko županijske ceste Ž6228 Metković - Dubrovnik. Udaljeni su od općinskog središta Slano 13 km i od županijskog središta Dubrovnika 50 km. Na površini naselja od 9,56 km2 ima gustoću naseljenosti od 14,12 st/km2 (2001.g.). Gospodarsku osnovu čini poljodjelstvo, stočarstvo, a osobito kamenarstvo, kamenolom za industrijsko vađenje arhitektonskog - ukrasnog kamena, pogoni za preradu kamena, klesarski radovi i dr.


Trnova

Trnova

Klikni za povećanje

Map

Manja ruralna cijelina zbijenog tipa, podignuta na izrazito strmom terenu, maksimalno respektirajući i najmanju površinu obradivog zemljišta. Orjentacija naselja je prema jugu sa prekrasnim pogledom na more. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovna djelatnost: pretežno sitno stočarstvo, te poljodjelstvo isključivo za vlastite potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Trnovica

Trnovica

Klikni za povećanje

Map

Tip ruralne aglomeracije, smještene po obodu polja, objekti orjentirani jugoistočno. Otvorenog je tipa. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovne djelatnosti: poljodjelstvo i stočarstvo, za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Točionik

Točionik

Klikni za povećanje

Map

Ruralna cjelina sastavljena od više zaselaka, na obroncima brda. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovne djelatnosti: poljodjelstvo i stočarstvo, za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Štedrica

Štedrica

Klikni za povećanje

Map

Manja ruralna cjelina sastavljena od više zaselaka, smještena na sjevernoj strani polja. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovne djelatnosti: marikultura , poljodjelstvo i stočarstvo za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka marikulture, poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Stupa

Stupa

Klikni za povećanje

Map

Ruralna cjelina sastavljena od više zaselaka. Izduženo naselje uz cestu. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tredicijske arhikteture. Potječe iz razdoblja prije Dubrovačke republike. Osnovne djelatnosti: marikultura, poljodjelstvo i stočarstvo za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka marikulture, poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Podimoč sa selom Smokvina

Podimoč

Klikni za povećanje

Map

Ruralna cjelina sastavljena od više sitnih zbijenih zaselaka, razasutih po brijegu Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovne djelatnosti: poljodjelstvo i stočarstvo, za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti. Priobalni dio naselje Smokvina –turizam.


Podgora

Podgora

Klikni za povećanje

Map

Ruralna cjelina sastavljena od više sitnih zbijenih zaselaka. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovne djelatnosti: poljodjelstvo i stočarstvo, za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Mravinca

Mravinca

Klikni za povećanje

Map

Tip zbijenog ruralnog naselja. Osnovne djelatnosti: poljodjelstvo i stočarstvo, za svoje potrebe. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti.


Imotica

Imotica

Klikni za povećanje

Map

Ruralna cjelina sastavljena od više zaselaka, razvijeno longitudinalno na padini brda, orjentirano prema sjeveroistoku, poljoprivrednog karaktera, otvorenog tipa, s objektima ambijetalne vrijednosti i položenim nizovima u tri reda. Naselje posjeduje niz zanimljivih primjera tradicijske arhitekture. Osnovne djelatnosti: prerada kamena, poljodjelstvo, sitno stočarstvo te granična funkcija. Naselje je bilo razoreno u Domovinskom ratu i potresu 1996.god. Mogućnost razvitka prerade kamena, poljoprivrede, seoskog turizma, ponuda zdrave hrane, prirodnih i etno vrijednosti te granična funkcija.