Općina Dubrovačko primorje

Trg Ruđera Boškovića 1
20232 Slano

Tel: +385 20 871-197
Fax: +385 20 871-558
E-mail:
Matični broj: 2554470
OIB: 32333978490
Žiro račun (Raiffeisenbank) IBAN: HR2024840081859800001

Radno vrijeme: radnim danom od 07-15 sati
Rad sa strankama: radnim danom od 09-11 sati
Dnevni odmor: od 11.00-11.30 sati
Nikola Knežić, načelnik
Tel: +385 20 871-197
E-mail:
Ivo Kola, pročelnik
Tel: +385 20 871-197
E-mail:
Ivo Ševelj, referent administrativni tajnik
Tel: +385 20 871-225
E-mail:
Ivana Konjuh, referent za financije
Tel: +385 20 871-197
E-mail:
Ivana Burić, referent za financije
Tel: +385 20 871-197
E-mail:
Marijana Vrlić, referent za financije
Tel: +385 20 871-197
E-mail: