Vijesti

17.08.2020.

INFORMATIVNO-EDUKATIVNA RADIONICA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU U BANIĆIMA

Dana 22.08.2020. god. u 8.00 sati na lokaciji reciklažnog dvorišta na adresi Banići 37B održat će se informativno-edukativna radionica.

Pozivamo sve građane da dođu kako bi se upoznali sa načinom rada reciklažnog dvorišta i potrebom razvrstavanja otpada.

Predavači na informativno-edukativnoj radionici su predstavnici Primorskog komunalnog društva d.o.o. i tvrtke Čistoća d.o.o.-Dubrovnik.

 

Naziv projekta: Reciklažno dvorište komunalnog otpada Općine Dubrovačko primorje Korisnik: Općina Dubrovačko primorje Ukupna vrijednost projekta: 4.528.378,19 kn Bespovratna sredstva: 3.229.554,33 kn Stopa sufinanciranja EU: 84,9999% Razdoblje provedbe projekta: 06.08.2018.-11.09.2020.