Obavijesti

20.02.2020.

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:kulture, sporta i udruga građana Općine Dubrovačko primorje za 2020. god.

Javne potrebe u području kulture, sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Općine Dubrovačko primorje jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Dubrovačko primorje koje se programom utvrde kao javne potrebe.

 

U Program javnih potreba Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

 

- u području kulture - redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Dubrovačko primorje kao i onih utvrđenih Zakonom; organiziranje akcija i manifestacija, održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Općinu Dubrovačko primorje u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, programi poticanja klapskog pjevanja, i sl.

 

- u području sporta - sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini Općine Dubrovačko primorje.

 

- u području udruga građana - sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

 

Prijedloge Programa mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Dubrovačko primorje.

 

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Dubrovačko primorje.

Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava u obvezi su dostaviti financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim od Općine Dubrovačko primorje u prethodnoj godini (za 2019. godinu).

Udruge, odnosno predlagatelji koji planiraju organizirati manifestacije i događaje u idućoj godini, dužni su jasno navesti približan datum održavanja navedenog.

 

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obavezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubrovačko primorje ili na web stranici Općine Dubrovačko primorje, na adresi www.dubrovackoprimorje.hr.

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacjie u navedenim područjima da poštom, neposrednom dostavom u tajništvo uprave dostave prijedloge Programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 15. ožujka 2020. na adresu:

 

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Jedinstveni upravni odjel

Trg Ruđera Boškovića 1

20 232 Slano

 

ili skenirane (s pečatom i potpisom) pošalju elektronskim putem na opcina@dubrovackoprimorje.hr.

 

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Javne potrebe u području kulture, sporta i udruga građana (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz Proračuna Općine Dubrovačko primorje jesu djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Dubrovačko primorje koje se programom utvrde kao javne potrebe.

 

U Program javnih potreba Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu u skladu sa Zakonom uvrstit će se:

 

- u području kulture - redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Općinu Dubrovačko primorje kao i onih utvrđenih Zakonom; organiziranje akcija i manifestacija, održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Općinu Dubrovačko primorje u zemlji i inozemstvu; programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, programi poticanja klapskog pjevanja, i sl.

 

- u području sporta - sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti udruga i zajednica u sportu na razini Općine Dubrovačko primorje.

 

- u području udruga građana - sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine.

 

Prijedloge Programa mogu predlagati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Dubrovačko primorje.

 

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Dubrovačko primorje.

Dosadašnji korisnici proračunskih sredstava u obvezi su dostaviti financijsko izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim od Općine Dubrovačko primorje u prethodnoj godini (za 2019. godinu).

Udruge, odnosno predlagatelji koji planiraju organizirati manifestacije i događaje u idućoj godini, dužni su jasno navesti približan datum održavanja navedenog.

 

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obavezno dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubrovačko primorje ili na web stranici Općine Dubrovačko primorje, na adresi www.dubrovackoprimorje.hr.

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacjie u navedenim područjima da poštom, neposrednom dostavom u tajništvo uprave dostave prijedloge Programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 15. ožujka 2020. na adresu:

 

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

Jedinstveni upravni odjel

Trg Ruđera Boškovića 1

20 232 Slano

 

ili skenirane (s pečatom i potpisom) pošalju elektronskim putem na opcina@dubrovackoprimorje.hr.

 

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.