Vijesti

05.04.2018.

POZIV UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA BEZ PRIMANJA SA PODRUČJA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ

 Zahtjev za odobravanje novčane pomoći (mirovinskog dodatka) dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Dubrovačko primorje od 09. travnja do 27. travnja 2018. godine u vremenu od 07:00 sati do 11:00 sati. Svi podnositelji dužni su uz zahtjev priložiti:

- presliku osobne iskaznice ( podnositelja zahtjeva i supružnika)

-zadnji odrezak od mirovine (podnositelja zahtjeva i supružnika)

-rodni list podnositelja zahtjeva 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje se sukladno odredbama Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, povećanu pomoć za uzdržavanje, mirovinski dodatak i naknadu za troškove stanovanja iz socijalnog programa općine Dubrovačko primorje ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 6/17 od 04. travnja 2017.)

Popis korisnika Centra za socijalnu skrb zatražiti će se preko Jedinstvenog upravnog odjela, a ovisno o visini primljene pomoći i radnoj sposobnosti korisnika, uvrstit će se u utvrđeni razred. Nakon zaprimanja zahtjeva provjerit će se je li tražitelj pomoći zadovoljava uvjete. Ukoliko tražitelj zadovoljava sve uvjete sukladno Pravilniku izvršit će se isplata temeljem donesenog Rješenja.

Općina zadržava pravo za dodatnu provjeru i traženje dopune dokumentacije u cilju utvrđivanja stalnog prebivališta navedenog u zahtjevu ( potvrda MO, računi komunalnih usluga- struja, voda, potvrda o odabranom liječniku obiteljske medicine i sl.).

Za nepotpune zahtjeve zatražiti će se dopuna dokumentacije koju je tražitelj dužan dostaviti u roku od 8 dana. Ukoliko tražitelj pomoći ne dopuni zahtjev traženom dokumentacijom, isti će se odbaciti.

Obrazac za prijavu nalazi se na poveznici ispod teksta.