Vijesti

09.03.2018.

Potpisan ugovor s izvođačem radova na rekonstrukciji Zavičajne kuće Dubrovačkog primorja

Općina Dubrovačko primorje i tvrtka Građevinar-Quelin d.d. potpisali su 7.ožujka 2018.g. ugovor o javnoj nabavi u kojem su određeni radovi i izvođač radova rekonstrukcije javne zgrade – Zavičajna kuća Dubrovačkog primorja koji se financiraju 85% sredstvima EU. Naime, to je dio šireg projekta Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u trajanju od 2017. do 2020.godine kojeg je nositelj Dubrovačko neretvanska županija. Za izvođenje radova rekonstrukcije Zavičajne kuće Dubrovačkog primorja predviđeni iznos je, ukupno sa PDV-om, 6.393.966,88 kn.