Obavijesti

17.01.2018.

Održana treća sjednica općinskog vijeća

Na sjednici općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje, koja je održana 21.12.2017.u 17:00 sati, prihvaćen je prijedlog proračuna za 2018.godinu u iznosu od 28 695 688,00 kn, a prihvaćene su i projekcije za 2019. i 2020. godinu te plan i program rada za 2018.godinu. Na sjednici je među ostalim usvojen i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu, Prijedlog Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području općine Dubrovačko primorje autotaksi prijevoznika sa sjedištem/prebivalištem na području grada Dubrovnika i općine Župa Dubrovačka, te Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Općine Dubrovačko primorje, zatim je prihvaćen Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu. i Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrovačko primorje. Isto tako, prihvaćena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dubrovačko primorje u 2017.godini, te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Dubrovačko primorje 2018.-2021. god.