Obavijesti

22.11.2017.

IZMJENE I DOPUNE UPU-SLANO -PONOVNA JAVNA RASPRAVA

PONOVNA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA SLANO

I. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano započet će 01. prosinca 2017. godine i trajati 8 dana, do zaključno 08. prosinca 2017. godine.

II. Ponovni Javni uvid u grafički i tekstualni dio Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost biti će omogućen tijekom trajanja ponovne javne rasprave u Slanom, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje, na adresi Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano, svakim radnim danom od 07:00 do 11:00 sati te na mrežnim stranicama Općine Dubrovačko primorje www.dubrovackoprimorje.hr.

III. Javno izlaganje održati će se dana 04. prosinca 2017.g., s početkom u 11:00 sati, u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Radojčići 1, 20232 Slano.

IV. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano mogu se podnositi tijekom trajanja ponovne javne rasprave, do zaključno 08. prosinca 2017. godine, na sljedeći način:  postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano  upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog plana Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano  u pisanom obliku (osobno u prostorijama Općine Dubrovačko primorje ili poštom), na slijedeću adresu: Općina Dubrovačko primorje, Jedinstveni upravni odjel, Trg Ruđera Boškovića 1. 20232 Slano ili na internet adresu kola@dubrovackoprimorje.hr

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi te izrade Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Slano. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koju se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.

GRAFIČKI DIO PLANA MOŽETE VIDJETI OVDJE