Vijesti

03.05.2016.

Upisi u dječje vrtiće u 2016. g.

Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Slano Trg Ruđera Boškovića 1, Slano objavljuje

OGLAŠAVANJE UPISA DJECE
Za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku 2016./2017. godinu (početak rada 01.09.2016.g.)

Zahtjevi za upis primat će se od 02.05.2016.g. do zaključno 16.05.2016.g.u prostorijama P.U. Dječjeg vrtića Slano, svaki radni dan u vremenu od 07,30 do 09,00 sati. Zahtjeve za upis djece podnose roditelji djece koja navršavaju

- za jaslice : jednu godinu života do 31.08.2016.

- za vrtić: tri godine života do 31.08.2016.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u P.U. Dječji vrtić Slano. Zahtjev za upis se preuzima u P.U.Dječjem vrtiću Slano. Uz Zahtjev potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu za upis. Potvrdu o sistematskom pregledu djeteta roditelj je obvezan predati u Vrtić onog dana kada dijete počinje koristiti program. Obavijest o primljenoj djeci i djeci s liste čekanja objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranici www.dubrovackoprimorje.hr najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon broj 871-023 svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 09,00 sati.