Vijesti

29.01.2024.

OGLAS ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU-IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

Dokumenti se mogu widjeti na web stranici Općine Dubrovačko primorje pod Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Dubrovačko primorje https://www.dubrovackoprimorje.hr/dokumenti/16/izmjene-i-dopune-prostornog-plana-uredenja-opcine-dubrovacko-primorje

Prilozi: