Vijesti

08.11.2023.

Javni uvid - prijedlog granice pomorskog dobra, k.o. Slano

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine" br. 83/23 - dalje u tekstu Zakon) Županijska povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.