Vijesti

27.09.2023.

SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Općina Dubrovačko primorje subvencionira prijevoz redovnim studentima sa područja Općine Dubrovačko primorje koji studiraju van područja na kojem javni prijevoz obavlja tvrtka Libertas Dubrovnik d.o.o. za akademsku godinu 2023./2024. na način da će Općina Dubrovačko primorje izravno studentima mjesečno na račun uplaćivati iznos od 70,00 EUR.

Za ostvarivanje prava uz zahtjev je potrebno priložiti:

 

- preslik osobne iskaznice studenta

-preslike osobnih iskaznica oba roditelja

- potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta

-tekući račun IBAN studenta

 

Zahtjevi se mogu predati u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubrovačko primorje svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 sati zaključno sa 02.11.2023.god.