Vijesti

30.03.2022.

NAJAVA PREKIDA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Poštovani,

 

  • Zbog neophodnih radova na srednje naponskoj mreži  dana 30.03.2022., ukoliko vremenske prilike dozvole,  doći će  do prekida opskrbe električnom energijom u vremenu od 08:00 - 12:00 za mjesta:  Trnovica, Točionik, Lisac i Čepikuće.

 

  • Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile dana 31.03.2022 godine dolaziti će do povremenih kraćih prekida u isporuci električne energije u naseljima: Majkovi Donji, Grbljava, Ratac, Banja, Slano, Mrče i Grgurići u vremenu od 08:00h do 15:00h.
  • Zbog neophodnih radova na trafostanici Muzička škola u četvrtak 31.03.2022. biti će obustavljena isporuka električne energije u vremenskom periodu od 08:30 do 13:00 sati na adresama: Strossmayerova do kbr. 16, Miha Pracata od kbr. 7 do kbr. 12, Uz Jezuite kbr. 1

 

  • Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile dana 01.04.2022 godine dolaziti će do povremenih kraćih prekida u isporuci električne energije u naseljima: Doli, Smokvina, Banići, Slađenovići i Kručica u vremenu od 08:00h do 13:00h.
  • Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile dana 01.04.2022 godine dolaziti će do povremenih prekida u isporuci električne energije u naseljima: Ošlje, Stupa, Topolo, Imotica, Štedrica, granični prijelaz Imotica, Bistrina u vremenu od 08:00h do 15:00h.

 

  • Zbog planiranih radova na SN mreži Mljeta, osim u slučaju odgode radi više sile dana 01.04.2022 godine biti će obustavljena isporuka električne energije u naseljima: Tatinica, Polače, Goveđari, Babine Kuće, Pomena, Goli i Soline u vremenu od 09:00h do 14:00h.

 

  • Zbog neophodnih radova na TS 10 /0,4 kV Sportska dvorana dana 01.04.2022, ukoliko vremenske prilike dozvole,  doći će  do prekida opskrbe električnom energijom u vremenu od 08:30 do 13:00 za sljedeće ulice: Liechtensteinov put kbr. 10

 

Lp,

 

 

DISPEČERSKI CENTAR ELEKTROJUGELEKTROJUG DUBROVNIK20000 DUBROVNIK, Nikole Tesle 3Tel: +385 20 468104Fax: +385 20 468274Email: dispeceri_elektrojug@hep.hr, www.hep.hrIZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje društva HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. Pored toga, HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.. In addition, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message