Vijesti

26.08.2021.

Odluka o subvencioniranju nabavke školskih udžbenika za školsku/akademsku godinu 2021/2022. god.

Odobrava se subvencioniranje nabavke udžbenika za školsku/akademsku godinu 2021./2022. učenicima i studentima sa područja Općine Dubrovačko primorje koji redovno pohađaju srednju školu ili fakultet, a koji nisu ostvarili pravo na subvenciju za nabavku udžbenika po nekoj drugoj osnovi.

Za ostvarivanje prava na subvencioniranje nabavke udžbenika potrebno je da oba roditelja imaju stvarno prebivalište na području Općine Dubrovačko primorje.

Subvencija će se isplaćivati na sljedeći način:

-500,00 kn za svako dijete u srednjoj školi

-500,00 kn za svako dijete na fakultetu

Općina Dubrovačko primorje zadržava pravo na dodatne provjere i traženja dopune dokumentacije u cilju utvrđivanja stalnog prebivališta navedenog u zahtjevu za ostvarivanje prava na subvenciju (potvrdu MO, račune za komunalne usluge, potvrdu o odabranom liječniku obiteljske medicine i sl.)

 Uz zahtjev za ostvarivanje prava na subvencioniranje nabavke udžbenika   potrebno je  priložiti potvrdu o redovnom pohađanju srednje škole/fakulteta i  preslike  osobnih iskaznica oba roditelja.

Zahtjev se može predati u prostorijama JUO Općine Dubrovačko primorje u vremenu od 07-11 sati.

Prilozi: