Vijesti

21.07.2021.

FLAG Južni Jadran objavio je dva FLAG natječaja za Mjeru 1.1.

Dana 20.07.2021. godine FLAG Južni Jadran objavio je dva FLAG natječaja za Mjeru 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ (ekološke akcije) i Mjeru 2.1. "Jačanje mikro i malog poduzetništva u ribarstvu i akvakulturi" (gospodarski sektor).

 

Prijave projekta podnose se od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine.

 

Natječajna dokumentacija za oba natječaja dostupna je na https://flagjuznijadran.hr/natjecaji/projekti/.