Vijesti

20.07.2021.

OTVORENA RIBARNICA U SLANOMU

U Slanomu je otvorena montažna ribarnica za maloprodaju ribe, školjaka i ostalih proizvoda ribarstva i marikulture. Ukupna vrijednost projekta iznosi 287.562,50 kune od čega se iz EU fondova  financira 85% dok sredstva učešća RH iznose 15% vrijednosti projekta. Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem natječaja kojeg je objavio FLAG Južni Jadran. Cilj ovog projekta je uvođenje kvalitetnijeg načina plasiranja proizvoda ribarstva i akvakulture na tržište koji dosad nije bio prisutan na području općine. Cilj projekta je da se ribarima i trgovcima omogući svakodnevna prodaja, a samim tim i poveća konzumacija ribe i ostalih proizvoda akvakulture.