Vijesti

10.05.2016.

POZIV za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Odbor za dodjelu javnih priznanja općine Dubrovačko primorje pokreće postupak za predlaganja kandidata za javna priznanja, koja će se dodijeliti prigodom proslave Dana Općine Dubrovačko primorje 23. svibnja 2016. godine. Javna priznanja mogu se dodijeliti svima onima koji su svojim djelom i radom pridonijeli promicanju i ugledu Općine Dubrovačko primorje i to:

 • Proglašenje počasnim građaninom Općine Dubrovačko primorje
 • Nagrada Općine Dubrovačko primorje za životno djelo
 • Nagrada Općine Dubrovačko primorje

  - za doprinos ugledu i promociji Općine Dubrovačko primorje u zemlji i svijetu za proteklo dugogodišnje razdoblje
  - za doprinos ugledu i promociji Općine Dubrovačko primorje u zemlji i svijetu za proteklo jednogodišnje razdoblje
  - za iznimno postignuće u proteklom dugogodišnjem razdoblju
  - za iznimno postignuće u proteklom jednogodišnjem razdoblju

Počasnim građaninom Općine Dubrovačko primorje može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Općine Dubrovačko primorje i Republike Hrvatske, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Općine Dubrovačko primorje i drugih općina i gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Nagrada Općine Dubrovačko primorje za životno djelo dodjeljuje se pojedincima, hrvatskim i stranim državljanima za iznimna postignuća važna za Općinu Dubrovačko primorje na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva.

Nagrada Općine Dubrovačko primorje dodjeljuje se za postignuća važna za Općinu Dubrovačko primorje na raznim područjima djelovanja i stvaralaštva i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama i drugima.

Javna priznanja Općine Dubrovačko primorje dodjeljuju se:

 1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Dubrovačko primorje - u obliku posebne povelje
 2. Nagrada Općine Dubrovačko primorje za životno djelo - u obliku diplome i dara
 3. Nagrada Općine Dubrovačko primorje - u obliku grba i dara odnosno plakete i dara Kandidate za dodjelu javnih priznanja mogu predlagati Odboru svi zainteresirani.

Postignuća u znanstveno-istraživačkom radu kandidata i zasluge za razvitak znanosti s bilo kojeg područja, te postignuća u književnim i umjetničkim djelima ocjenjuju se na temelju objavljenih i javnosti dostupnih djela. Predlagač mora osigurati recenzije, odnosno kritičke ocjene najmanje dva priznata stručnjaka za određeno područje. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja sa obrazloženjima prema odredbama ovog poziva sa odgovarajućom dokumentacijom i potpisanom suglasnosti kandidata, dostavljaju se u Općinu Dubrovačko primorje, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano uz naznaku „Ne otvarati“. Rok za predlaganje kandidata za javna priznanja traje do 16. svibnja 2016. godine.

Odbor za dodjelu javnih priznanja
Predsjednik Ivo Lobrović v.r.

Prilozi: