Projekti

05.01.2024.

VATROGASNI DOM

Izrađeni su svi potrebni projekti i ishodovana je građevinska dozvola za gradnju novog vatrogasnog doma. U 2024 god. očekuje se apliciranje u cilju osiguravanja sredstava za gradnju objekta.