Projekti

03.01.2024.

PROJEKT ZAPADNA OBALA SLANO- STARA POŠTA MRČE

Izrađeno je idejno rješenje i projekt je na ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš